Základní a mateřská škola Domaželice

Projekty z Evropských fondů

Projekt financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizace projektu 24 měsíců, od 1. 9. 2023 do 31. 08. 2025.

Přejít nahoru