Základní a mateřská škola Domaželice

Školní družina a jídelna

ŠKONÍ DRUŽINA

Provozní doba: 6.00 – 16.00 h.

Řízená činnost: 13.00 – 14.30 h.

Vychovatelky:

1. oddělení: Pavla Nováková
2. oddělení: Mgr. Lenka Světlíková
Radka Kopřivová

Telefon: 737 942 732

ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Rodiče si sami odhlašují obědy ve školní jídelně vždy den dopředu nejpozději do 13.00 h., v pondělí nejpozději do 7.00 h.

Obědy jsou automaticky přihlášené.

První den nemoci má dítě nárok na oběd za dotovanou cenu.

Pokud si obědy neodhlásíte první den nemoci, další oběd je za plnou cenu.

Vedoucí ŠJ: Martina Mádrová

Telefon: 581 711 087

Přejít nahoru