Základní a mateřská škola Domaželice

Proč naše škola?

Mnoho rodičů se před vstupem svého dítěte na základní školu ptá, zda je málotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání. 

Pokusíme se Vám na tuto důležitou otázku odpovědět.

holka_pohyb_

Máme dobré výsledky a dosahujeme jich pomocí pěti základních pilířů, o které se opírá fungování naší školy. Zde zjistíte, na čem je náš úspěch postaven.

1. Profesionální přístup.

Plně aprobovaný a velmi zkušený učitelský sbor, který na naší škole pracuje již řadu let.

Výuku v malých třídních kolektivech a úzkou vazbu mezi žákem a učitelem a pomocí asistentů pedagoga.

Individuální přístup ke každému dítěti, ať už je to dítě nadané, či s handicapem.

Snažíme se dětem předávat nejen vědomosti a dovednosti, ale i morální hodnoty.

2. Jsme progresivní škola.

A proto máme pro Vaše děti připravny atraktivní metody výuky.

Výuku anglického jazyka již od 2. ročníku v rámci školní družiny. 
Moderní výukové trendy, využití multimédií, projektovou výuku. 
Dobře vybavené třídy s dataprojektory, tablety a notebooky. 
Doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem.

3. Komunikace, vstřícnost
a přátelská atmosféra.

Jsme přátelskou a harmonickou školou, kam se vaše děti budou rády vracet.

Naším cílem je škola s upřímným a férovým přístupem jak k dětem, tak i k rodičům.

Samozřejmostí je elektronická žákovská knížka v systému BAKALÁŘI, přístupná 24/7.

Zdarma všem dětem veškeré učební materiály – učebnice, pracovní sešity, pracovní listy.

4. Mimoškolní aktivity.

Relaxace a odpočinek jsou důležité faktory pro komplexní rozvoj dětí.

K odpočinku žáků máme k dispozici koberce či sedací vaky.
Široké spektrum zájmových kroužků.
Každoroční pětidenní školu v přírodě.
Plavecký výcvik od 1. do 5. ročníku.
Kulturní a společenské akce pro děti i rodiče.

5. A to vše přináší úspěchy.

Naše příprava nadaných žáků na studium osmiletého gymnázia je v posledních letech velmi úspěšná. Přijímací zkoušky složilo 80 % našich žáků, kteří si podali přihlášku.

Neustále zlepšujeme podmínky pro vzdělávání v naší škole, účastníme se projektů EU.

Přejít nahoru