Základní a mateřská škola Domaželice

GDPR

ZŠ a MŠ Domaželice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu
a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů: ZŠ a MŠ Domaželice

sídlo: Domaželice 13, 751 15 Domaželice, telefon: 587 407 765 

e-mail: pavelkarabina@zsamsdomazelice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:Amones plus

Přejít nahoru