Základní a mateřská škola Domaželice

Dokumenty

Zde naleznete všechny potřebné dokumenty s důležitými informacemi o chodu školy.
Vše je ke stažení.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ
JÍDELNY - VÝDEJNY

Vzdělávací program
školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD
ŠKOLNÍ DRUŽINY

Nabídka zájmových kroužků
ve školním roce 2022/2023

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Domaželice na rok 2023

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2022
základní informace

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

VYBAVENÍ PRO ŠKOLU V PŘÍRODĚ

Přejít nahoru